REŽIM ORDINACE. 
Ordinujeme jen pro objednané pacienty. Objednáváme každého na přesný čas.  Prosím
o jeho dodržení ( po Vás je objednán další pacient). Do čekárny bude vpuštěn jen 
objednaný pacient na určitý čas. Jinak do čekárny nevstupujte. 
Prosím využívejte k objednání a konsultacím pokud možno jen časy k tomu určené. 
Ráda bych zachovala možnost v akutních situacím mi zavolat na mobil i v jiný čas
nebo o víkendu, ale prosím nezneužívejte to. 

Upozorňuji, že ve zdravotnickém zařízení stále platí povinnost nosit roušku..
 


Prosím hlaste kontakty s Covid -19 telefonicky. Žádanka na odběr Vám bude poté po dohodě odeslána elektronicky ( při odběrech tedy nemáte v ruce žádný papír!!). Na odběr na vyšetření je lépe dopředu se objednat na určité odběrové místo.  Seznam odběrových míst najdete na https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/. Výsledky mi prosím hlaste telefonicky. 


 

 

 

 

 
   

 

Copyright © 2011-2014 Stuard & MUDr.Lucie Hamplová